Pályázatok, fejlesztések

GINOP-2.1.8-17-2017-00195

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Bagoly Egészségház versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Szerződött támogatás összege: 14.023.340 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 50 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Projektünk során a kecskeméti Bagoly Egészségház szakellátásait kívánjuk fejleszteni a versenyképesség növelése, a minőségi és magasabb szintű betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében. A fejlesztést adaptív technológiai innovációval, a szükséges orvos-technológiai fejlesztések megvalósításával és új modern eszközök beszerzésével kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés eredményeképpen, magasabb szintű szolgáltatások, új vizsgálati eljárások jönnek létre az ultrahang diagnosztikai, a nőgyógyászati, az urológiai és a kardiológiai szakterületeken.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31
Projekt azonosító szám: GINOP-2.1.8-17-2017-00195 – A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

 

GINOP-4.1.1-8-4-4-16-2017-00076

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Meditres Kft. épületenergetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 19 052 176 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 45 %

Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés fő elemei: • régebbi épületrész homlokzati nyílászáró cseréje • a homlokzati fal hőszigetelése a teljes felületen • tetőfödém hőszigetelése • 12 kWp-os napelemes rendszer telepítése • kazáncsere, fűtési rendszer beszabályozása Jelen műszaki leírás tárgya a változások bemutatása. 2. Telepítés, beépítés: A tervezett átalakítási-felújítási munkák során a meglévő telepítési viszonyok nem változnak, a beépítettség a külső oldali hőszigeteléssel növekszik. 3. Tervezett állapot: Nyílászárók A régebbi épületrész homlokzati nyílászáró szerkezetei elbontásra kerülnek, a helyettük betervezett homlokzati nyílászárók min. 5 kamrás műanyag szerkezetek, fehér felülettel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (termékjellemző: Uw ? 1,15 W/m2K), A régebbi épületrész tetőtéri ablakai szintén elbontásra kerülnek és helyettük új fa nyílászárók kerülnek beépítésre. Felületképzések Belső festés felújítás nem történik, csak a nyílászáró cseréjét követően a kávák helyreállítása történik meg. Szigetelés A homlokzati falak külső felületén 10 cm vastag EPS H-80 (??0,04 W/mK) hőszigetelő rendszer készül, ragasztva, dűbelezve, hálózva, és nemesvakolattal színezve. A lábazaton zárt cellás hőszigetelés készül 15 cm vastagságban. A nem járható padlásfödémen 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés készül, a meglévő rétegrendre terítve ( ??0,04 W/mK). Épületgépészet A felújítás során a fűtési rendszer korszerűsítése megtörténik, a régebbi épület 2 db (35 kW 45 kW teljesítményű), az újabb épületrészbe 1 db 45 kW teljesítményű kondenzációs kazán kerül elhelyezésre az épület hőigényének kielégítésére. Megújuló energia Az épület fogyasztási adatai alapján és az energetikai méretezés alapján 12 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31
Projekt azonosító szám: GINOP-4.1.1-8-4-4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

EFOP-2.2.19-17-2017-00027

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bagoly Egészségházban
Szerződött támogatás összege: 99.984.500,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Bagoly Egészségház szolgáltatási köre, tevékenységei, infrastruktúrája, és a rendelések száma folyamatosan bővül. Az Egészségház az 1992-es megalapítása óta mindig is nyitott volt az új lehetőségekre. Folyamatosan keresi azon megoldásokat, amellyel javítani tudja a nyújtott szolgáltatások színvonalát, és szélesíthetik azok körét.

Filozófiánk, és céljaink megvalósítása érdekében, a páciensek lakókörnyezetéhez közeli, biztonságos, komplex, az egészségügy minden szintjét erősítő, minőségi járóbeteg ellátás biztosításaérdekében 2017-ben pályázatot nyújtottuk be az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”felhívásra, mely projekttel a Felhívásban meghatározott, a „kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtését” kívánjuk megvalósítani, orvostechnikai eszközök beszerzésével.

Fejlesztésünk célja, hogy a Bagoly Egészségház magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen nyújtson szolgáltatásokat, az alap és szakellátás hatékony együttműködésével, egy folyamatosan korszerűsödő egészségügyi rendszerben. Célunk, hogy a fejlett diagnosztikai eszközök beszerzésével segítsük a betegségek korai felismerését és megelőzését, ezáltal a korai fázisban felismert betegségek visszaállítási ideje csökkenjen, lehetőség nyíljon arra, hogy az új orvostechnikai és diagnosztikai berendezések által a fekvőbeteg szakellátásba továbbított betegek száma csökkenjen. Célunk, hogy a projekt által megvalósuljon a jelenleg biztosított integrált egészségügyi szolgáltatás hatékonyságnövelése, az ellátási színvonal folyamatos fejlesztése, és a lakosság tájékoztatása, bekapcsolása az új emelt-szintű ellátásba. Célunk továbbá, hogy akár az ellátási területen kívüli polgárok számára is legyenek elérhetőek azon komplex egészségügyi ellátási formák, amelyek az egészség megőrzéséhez a biztonságot garantálják és a minőségi ellátást biztosítják a Bagoly Egészségházban. A projekt célja tehát a lakosság egészségügyi mutatóinak javítása, az egészségügyi ellátórendszer költséghatékonyságának javítása, a lakosság közeli ellátások és kórházkiváltó kezelések végzése, az ellátásszervezés, a beteg utak racionalizálása esetmegbeszélések, ellátási szintek közötti kommunikáció által, a lakosok munkaerő-piaci helyzetének javítása a lakosság elégedettségének és ezáltal a térség lakosságmegtartó erejének növelése, a kistérség és a járás vonzerejének növelése a magas színvonalú egészségügyi ellátással.

A projekt során a minőségi betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében szükséges orvosi eszközök beszerzésére kerül sor. A beszerzendő eszközök az előzetes felmérések alapján, a szakterületek szükségleteinek megfelelően kerültek kiválasztásra, kizárólag költség-hatékony, korszerű terápiákat támogatnak. A projekt eredményeként 12 szakterületen, több diagnosztikai és terápiás eszköz kerül beszerzésre, melyekkel pácienseink minőségi ellátását tudjuk biztosítani.

Projekt kezdete: 2022.02.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.
Projekt azonosító szám: EFOP-2.2.19-17-2017-00027 – Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

GINOP-2.1.8-17-2017-00195

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Bagoly Egészségház versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
Szerződött támogatás összege: 14.023.340 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 50 %

Projekt tartalmának bemutatása:
Projektünk során a kecskeméti Bagoly Egészségház szakellátásait kívánjuk fejleszteni a versenyképesség növelése, a minőségi és magasabb szintű betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében. A fejlesztést adaptív technológiai innovációval, a szükséges orvos-technológiai fejlesztések megvalósításával és új modern eszközök beszerzésével kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés eredményeképpen, magasabb szintű szolgáltatások, új vizsgálati eljárások jönnek létre az ultrahang diagnosztikai, a nőgyógyászati, az urológiai és a kardiológiai szakterületeken.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31
Projekt azonosító szám: GINOP-2.1.8-17-2017-00195 – A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

 

GINOP-4.1.1-8-4-4-16-2017-00076

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: A Meditres Kft. épületenergetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 19 052 176 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 45 %

Projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés fő elemei: • régebbi épületrész homlokzati nyílászáró cseréje • a homlokzati fal hőszigetelése a teljes felületen • tetőfödém hőszigetelése • 12 kWp-os napelemes rendszer telepítése • kazáncsere, fűtési rendszer beszabályozása Jelen műszaki leírás tárgya a változások bemutatása. 2. Telepítés, beépítés: A tervezett átalakítási-felújítási munkák során a meglévő telepítési viszonyok nem változnak, a beépítettség a külső oldali hőszigeteléssel növekszik. 3. Tervezett állapot: Nyílászárók A régebbi épületrész homlokzati nyílászáró szerkezetei elbontásra kerülnek, a helyettük betervezett homlokzati nyílászárók min. 5 kamrás műanyag szerkezetek, fehér felülettel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (termékjellemző: Uw ? 1,15 W/m2K), A régebbi épületrész tetőtéri ablakai szintén elbontásra kerülnek és helyettük új fa nyílászárók kerülnek beépítésre. Felületképzések Belső festés felújítás nem történik, csak a nyílászáró cseréjét követően a kávák helyreállítása történik meg. Szigetelés A homlokzati falak külső felületén 10 cm vastag EPS H-80 (??0,04 W/mK) hőszigetelő rendszer készül, ragasztva, dűbelezve, hálózva, és nemesvakolattal színezve. A lábazaton zárt cellás hőszigetelés készül 15 cm vastagságban. A nem járható padlásfödémen 15 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés készül, a meglévő rétegrendre terítve ( ??0,04 W/mK). Épületgépészet A felújítás során a fűtési rendszer korszerűsítése megtörténik, a régebbi épület 2 db (35 kW 45 kW teljesítményű), az újabb épületrészbe 1 db 45 kW teljesítményű kondenzációs kazán kerül elhelyezésre az épület hőigényének kielégítésére. Megújuló energia Az épület fogyasztási adatai alapján és az energetikai méretezés alapján 12 kW teljesítményű fotovoltaikus rendszer kerül kiépítésre.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31
Projekt azonosító szám: GINOP-4.1.1-8-4-4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

EFOP-2.2.19-17-2017-00027

Kedvezményezett neve: MEDITRES Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bagoly Egészségházban
Szerződött támogatás összege: 99.984.500,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Bagoly Egészségház szolgáltatási köre, tevékenységei, infrastruktúrája, és a rendelések száma folyamatosan bővül. Az Egészségház az 1992-es megalapítása óta mindig is nyitott volt az új lehetőségekre. Folyamatosan keresi azon megoldásokat, amellyel javítani tudja a nyújtott szolgáltatások színvonalát, és szélesíthetik azok körét.

Filozófiánk, és céljaink megvalósítása érdekében, a páciensek lakókörnyezetéhez közeli, biztonságos, komplex, az egészségügy minden szintjét erősítő, minőségi járóbeteg ellátás biztosításaérdekében 2017-ben pályázatot nyújtottuk be az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése”felhívásra, mely projekttel a Felhívásban meghatározott, a „kórházi ellátást kiváltó és/vagy lerövidítő szolgáltatások magas színvonalú biztosítására alkalmas járóbeteg szakellátási infrastruktúra megteremtését” kívánjuk megvalósítani, orvostechnikai eszközök beszerzésével.

Fejlesztésünk célja, hogy a Bagoly Egészségház magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak és eredményesen nyújtson szolgáltatásokat, az alap és szakellátás hatékony együttműködésével, egy folyamatosan korszerűsödő egészségügyi rendszerben. Célunk, hogy a fejlett diagnosztikai eszközök beszerzésével segítsük a betegségek korai felismerését és megelőzését, ezáltal a korai fázisban felismert betegségek visszaállítási ideje csökkenjen, lehetőség nyíljon arra, hogy az új orvostechnikai és diagnosztikai berendezések által a fekvőbeteg szakellátásba továbbított betegek száma csökkenjen. Célunk, hogy a projekt által megvalósuljon a jelenleg biztosított integrált egészségügyi szolgáltatás hatékonyságnövelése, az ellátási színvonal folyamatos fejlesztése, és a lakosság tájékoztatása, bekapcsolása az új emelt-szintű ellátásba. Célunk továbbá, hogy akár az ellátási területen kívüli polgárok számára is legyenek elérhetőek azon komplex egészségügyi ellátási formák, amelyek az egészség megőrzéséhez a biztonságot garantálják és a minőségi ellátást biztosítják a Bagoly Egészségházban. A projekt célja tehát a lakosság egészségügyi mutatóinak javítása, az egészségügyi ellátórendszer költséghatékonyságának javítása, a lakosság közeli ellátások és kórházkiváltó kezelések végzése, az ellátásszervezés, a beteg utak racionalizálása esetmegbeszélések, ellátási szintek közötti kommunikáció által, a lakosok munkaerő-piaci helyzetének javítása a lakosság elégedettségének és ezáltal a térség lakosságmegtartó erejének növelése, a kistérség és a járás vonzerejének növelése a magas színvonalú egészségügyi ellátással.

A projekt során a minőségi betegellátás feltételeinek megteremtése érdekében szükséges orvosi eszközök beszerzésére kerül sor. A beszerzendő eszközök az előzetes felmérések alapján, a szakterületek szükségleteinek megfelelően kerültek kiválasztásra, kizárólag költség-hatékony, korszerű terápiákat támogatnak. A projekt eredményeként 12 szakterületen, több diagnosztikai és terápiás eszköz kerül beszerzésre, melyekkel pácienseink minőségi ellátását tudjuk biztosítani.

Projekt kezdete: 2022.02.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.31.
Projekt azonosító szám: EFOP-2.2.19-17-2017-00027 – Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése